Uitstelbrief beantwoording vragen 2nd opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart.