Kamerbrief over voorkomen resistentie Aspergillus fumigatus tegen azolen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en over de mogelijkheden om het ontstaan en de verspreiding van resistentie bij de schimmel Aspergillus fumigatus tegen azolen te voorkomen.