Kamerbrief schriftelijk overleg actualisering veiligheidsdeel Polaire Strategie

Minister Blok stuurt de Tweede Kamer de antwoorden toe van de zijde van het kabinet over actualisering veiligheidsdeel Polaire Strategie.