Beantwoording Kamervragen over Schoolkassa ParnasSys

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het systeem ParnasSys Schoolkassa, waarmee scholen de vrijwillige ouderbijdrage kunnen innen.