Beantwoording Kamervragen over het ontbreken van informatie op verpakkingen over recycling

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het onderzoek 'Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt' van Natuur & Milieu.