Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer

Minister Van Engelshoven biedt, namens de minister Slob en minister Hoekstra, de geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer.