Kamerbrief over correcties antwoorden Kamervragen

Minister De Jonge heeft op 17 oktober 2019 antwoorden gestuurd op Kamervragen bij de ontwerpbegroting 2020 van VWS. Een aantal antwoorden op de Kamervragen waren onvolledig of onjuist. Dit zijn de correcte antwoorden.