Beantwoording vragen sectorplannen voor fundamenteel onderzoek


Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek.