Kamerbrief over het advies Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een reactie op het briefadvies 'Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw' van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur.