Schriftelijke beantwoording WGO I – pakket Belastingplan 2020

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan 2020.