Kabinetsreactie advies CAVV inzake de ontwerprichtlijnen van de ILC over de voorlopige toepassing van verdragen

Minister Blok stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de ontwerprichtlijnen van de International Law Commission (ILC) over de voorlopige toepassing van verdragen. Een gelijke brief is naar de Eerste Kamer gezonden.