Beantwoording feitelijke vragenlijst beleidsdoorlichting artikel 15 Mediabegroting

Minister Slob beantwoordt feitelijke vragen over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).