Beantwoording feitelijke vragen beleidsdoorlichting studiefinanciering artikel 11

Minister Van Engelshoven beantwoordt feitelijke vragen over de opzet van de beleidsdoorlichting over Artikel 11: studiefinanciering en de evaluatie van de Wet studievoorschot hoger onderwijs.