Beantwoording vragen over de patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT.