Kamerbrief stand van zaken BRP

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de Basisregistratie Personen (BRP).