Toezeggingen n.a.v. debat wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer achtereenvolgens over de gevolgen van de arbeidskorting, rekenvoorbeelden over de huidige en de nieuwe situatie, de strekking van de amendementen en de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.