Aanbiedingsbrief beleidsreactie BIT-advies UBO-register

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de technische realisatie van het register met uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (het ‘UBO-register’).