Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over onttrekking aan justitieel toezicht en vrijheidsbeneming

Minister Dekker geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'De zucht naar vrijheid. Een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie'. Het rapport zit als bijlage bij de brief.