Beantwoording vragen geannoteerde agenda OJCS Raad 8 november 2019

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijsdeel) op 8 november 2019.