Beantwoording Kamervragen over standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak.