Beantwoording schriftelijke vragen BP 2020

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de beantwoording van de schriftelijke vragen uit het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer. Hierin komen ook toezeggingen met betrekking tot de invordering van toeslagen aan de orde. Tenslotte is ook de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2020 toegevoegd.