Beantwoording vragen voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over de 16e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.