Beantwoording vragen over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en chantagepraktijken van Erdogan

Minister Blok beantwoordt vragen over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan.