Bijlage 2. Weging op de hand

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt deelrapport 1 van het aangekondigde Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen naar de Tweede Kamer.