Nader Rapport Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap

Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel voor het tegengaan huwelijkse gevangenschap naar de Koning en de Tweede Kamer.

Bijlagen