Aanbiedingsbrief feitelijke vragen kabinetsreactie IBO

Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de feitelijke vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van 6 september 2019 naar de Tweede Kamer. De brief ging over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Internationalisering van het (hoger) onderwijs.