Beantwoording feitelijke vragen IBO internationalisering hoger onderwijs

 Minister Van Engelshoven beantwoordt feitelijke vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van 6 september 2019. De brief ging over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs.