Kamerbrief met Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over wat de uitkomsten betekenen voor de toekomst van de ISDE vanaf 2020. Daarbij betrekt hij de relevante afspraken uit het Klimaatakkoord.