Kamerbrief over resultaten voorjaarsronde SDE+ 2019

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2019.