Uitstelbericht Kamervragen over de berichten Door de privacywetgeving verdwijnen de slachtoffers van mensenhandel massaal uit beeld

Uitstelbrief van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol betreft het beantwoorden van Kamervragen over de berichten 'Door de privacywetgeving verdwijnen de slachtoffers van mensenhandel massaal uit beeld' en ‘Minder meldingen seksuele uitbuiting, niet minder zaken’.