Beantwoording Kamervragen over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

Minister Schouten beantwoordt mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Milieu en Wonen, de antwoorden aan op de vragen bij de brief over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek.