Beantwoording Kamervragen over inzet van biomassa als energiebron

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het gebruik van biomassa als energiebron.