Antwooren Kamervragen over het bericht over toegang hypotheekverstrekkers tot studieschuldgegevens

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat hypotheekverstrekkers toegang tot studieschuldgegevens bij DUO kunnen vragen.