Kamerbrief over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Zij informeert de Kamer over:

  • het voortgangsverslag van Nederland aan het Nalevingscomité bij het Verdrag van Aarhus;
  • de uitspraak van het Europese Hof inzake Belgische kerncentrales en andere ontwikkelingen op het terrein van mer-regelgeving;
  • de resultaten van de bespreking voorzitters Veiligheidsregio’s 10 oktober 'bekrachtiging Voorzorgsmaatregel';
  • het toezicht op schrootverwerkende bedrijven;
  • het toezicht op afvoer historisch radioactief afval Petten;
  • de stand van zaken van de stresstestmaatregelen voor de Kerncentrale Borssele (KCB);
  • het Nationaal Actieplan Collegiale Toetsing Verouderingsbeheer;
  • de beëindiging van het verscherpt toezicht bij de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten.