Reactie op brief eilandbesturen over voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

Staatssecretaris Van Ark zendt de Eerste Kamer de reactie op de brief van de eilandbesturen over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland van 27 juni 2019. In de bijlage bij deze brief is het verslag van haar reis naar Bonaire begin oktober opgenomen.