Kamerbrief reactie op de eindevaluatie van de Participatiewet

Deze brief (met bijlagen) is zowel aan de Tweede als aan de Eerste Kamer aangeboden.