Kamerbrief uitvoering motie Raemakers c.s. over meedoen vanuit de bijstand

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop zij invulling wil geven aan de motie Raemakers c.s. en de verankering daarvan in de wet.

De motie Raemakers c.s. verzoekt het kabinet om, binnen de bij gemeenten voor participatie beschikbare middelen, te verkennen niet langer óf maar hoe gemeenten mensen in de bijstand een niet-vrijblijvend aanbod kunnen doen dat bij hen past.

Deze brief (met bijlagen) is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.