Kamerbrief voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met Divosa en vele partners overgangen in de participatieketen versoepelen. Deze brief (met bijlage) over de voortgang van dit project is aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer aangeboden.