Kamerbrief over voorstel ophoging budget subsidie politieke partijen (uitwerking Motie-Jetten)

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de motie van het Kamerlid Jetten (D66) over verhoging subsidie aan politieke partijen.