Ex ante uitvoeringstoets inzake de voorgenomen wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Raad voor de Rechtspraak heeft vooraf een uitvoeringstoets gedaan in verband met de voorgenomen wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. De voorgenomen wijziging richt zich op de herziening van de regels voor verlening van rechtsbijstand in asielzaken.