Beantwoording Kamervragen over de onderschatting van economische groei

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de onderschatting van economische groei.