Uitstelbrief over de vervuiling door gaswinning in Overijssel

Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over de vervuiling door gaswinning in Overijssel niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.