Uitstelbrief over compensatie van gaswinning in de Waddenzee

Minister Wiebes stuurt Tweede Kamer een uitstelbrief op vragen over compensatie van gaswinning in de Waddenzee.