Kamerbrief met reactie op rapport over ouderdomsregelingen

Minister Koolmees gaat in op de uitkomsten van het rapport ‘Ouderdomsregelingen ontleed’ van de Algemene Rekenkamer. Met name op het niet-gebruik van de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).