Kamerbrief over resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de behaalde resultaten in 2018 van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3) en de resultaten van het Addendum op het MEE-convenant.