Kamerbrief over ter inzage legging AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

Op dinsdag 26 november 2019 vond een vertrouwelijke technische briefing plaats over de voortgang en inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur “Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie”. De vertrouwelijke bijlage is per koerier naar de tweede kamer gebracht voor ter inzage legging.