Aanbiedingsbrief beantwoording vervolgvragen 1e suppletoire begroting OCW

Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de schriftelijke vervolgvragen over de 1e suppletoire begroting 2019 van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de Eerste Kamer.