Beantwoording Kamervragen over vrouwen en mensen met een niet westerse naam in schoolboeken

Minister Slob en minister Van Engelshoven beantwoorden Kamervragen  over schoolboeken en ander lesmateriaal waarin veel minder vrouwen dan mannen staan en relatief weinig personages met een niet-westerse naam.