Antwoorden Kamervragen over hoge uitval studenten aan lerarenopleidingen

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van van het bericht 'Studenten haken opvallend vaak af bij lerarenopleidingen'.