Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete

Minister Van Engelshoven stuurtde nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs.